0315 - 727 000

Rioolherstel voor wooncorporaties

Wij bieden wooncorporaties een effectieve en kostenbesparende oplossing voor het herstel van rioleringen van binnenuit, zowel bij grondleidingen als standleidingen.

Rioolherstel van binnenuit: tevreden bewoners en minimale kosten

Onze innovatieve techniek maakt het mogelijk om rioolbuizen van binnenuit te herstellen zonder graaf- of breekwerkzaamheden. En snel, want wij ronden het werk vaak binnen één dag af. Dit betekent niet alleen minder overlast voor de bewoners, maar ook dat je als wooncorporatie geen extra kosten hoeft te maken om bewoners tijdelijk elders onder te brengen.

Rioolproblemen komen zelden alleen

In wijken zijn de leidingen vaak allemaal even oud. Daardoor kun je een herhaling van voorkomende rioolproblemen op andere plekken verwachten. Bovendien gebruiken bewoners het riool op een gelijksoortige manier, wat logischerwijs kan leiden tot vergelijkbare problemen. Als er sprake is van meer dan een verstopping, dan biedt onze oplossing zonder meer toegevoegde waarde. Zeker ook preventief! Daarvoor kunnen wij steekproefinspecties inzetten.

Met rioolherstel van binnenuit kun je als corporatie veel kosten besparen. Niet alleen voorkomen we er graafwerkzaamheden en daarmee samenhangende herstelkosten mee, maar ook kunnen grootschalige projectmatige rioolrenovaties in één keer worden uitgevoerd. Dit leidt tot een efficiënter en voordeliger proces.

In het algemeen dragen wij één van de volgende oplossingen aan:

Spraycoating en relining zijn twee effectieve en innovatieve technieken voor het herstel van riolen en afvoeren van binnenuit. Beide methodes zijn ontwikkeld om de levensduur van bestaande rioolsystemen te verlengen en kunnen eventueel worden gecombineerd met traditionele rioolrenovatie. Spraycoating en relining zijn toepasbaar bij zowel grond- als standleidingen.

Wij werken graag samen met je vaste rioolspecialist

Als onderaannemer kunnen wij uitstekend samenwerken met de vaste rioolspecialist binnen je corporatie. We vullen elkaar aan met onze expertise en zorgen samen voor een snelle en effectieve oplossing van de rioolproblemen. We stellen een gedetailleerd plan van aanpak op en communiceren helder over de voortgang, zodat alle betrokkenen altijd op de hoogte blijven.

Voordelen van rioolherstel van binnenuit

Wil je graag meer weten over rioolherstel van binnenuit?

Rioolherstel van binnenuit is een innovatieve, kostenbesparende en milieuvriendelijke oplossing voor het renoveren van rioolbuizen. Het zorgt voor een langere levensduur, betere functionaliteit en voor minimale overlast en herstelkosten. Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Waarom Riool Totaal?

  • Rioolreparatie van binnenuit
  • Geen hak- en breekwerk
  • Klaar binnen 1 dag!